سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داریوش عباس زاده – کارشناس مهندسین مشاور آبران

چکیده:

تلفات فیزیکی در یک پروسه آبرسانی بخش مهمی از آب بحساب نیامده آن تلقی می شود. هرچند در دوران بهره برداری با افزایش عمر تأسیسات بر میزان تلفات افزوده می شود، اما در تأسیسات جدید الاحداث نیز مقدار آن صفر نمی باشد. لذا پیشگیری از به وجود آمدن نشت در تأسیسات مستلزم دقت کافی در طرح و اجراء می باشد.برای پیش بینی جلوگیری از نشت در تأسیسات آب باید محلهای نشت در تأسیسات موجود شناسایی شده و عوامل مؤثر در ایجاد آن مورد بررسی قرار گیرد. بدینوسیله با شناخت نقاط ضعف در سیستم های موجود می توان به رفع آنها در طرحهای توسعه اقدام نمود.در این مقاله با توجه به نتایج حاصل از مطالعات آب بحساب نیامده در پایلوت تبریز و سایر پایلوتهای در دست مطالعه این مهندسین مشاور موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفته است :الف – در مطالعات مربوط به طرح و محاسبه تأسیسات آب شهری نکات زیر مورد توجه قرار گیرد :طرحی برای کنترل میزان آب بحساب نیامده یک سیستم آبرسانی در دوران بهره برداری طرح زونهای فشاری با حداقل فشار انتخاب لوله، اتصالات مناسب پس از بررسی کیفیت خاک و آب از نظر خورندگیپیش بینی کاهش تلفات آب در حوادث ب – برای جلوگیری از نشت در اجرای طرحهای مرتبط با آب نکات زیر قابل توجه می باشد :تدوین مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به اجرای تأسیسات آب با هدف استانداردنمودن روشهای اجراء و ملزم نمودن پیمانکاران و مجریان به رعایت مفاد آن. تدوین یا تعیین استاندارد مشخصی برای ساخت لوله، اتصالات، شیرآلات و کلیه تجهیزات مورد استفاده در تأسیسات آب و کنترل کیفیت کالاها بر اساس آن. اعمال نظارت مستمر در عملیات اجرایی توسط افراد ذیصلاح با سابقه فنی کافی و تأکید بر انجام آزمایش هیدرولیکی تأسیسات قبل از پوشاندن لوله ها و اتصالات و شروع بهره برداری.