سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا مرادی رسولی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه تهران
امیر میرزایی – مدیر دفتر تلفیق و بیلان آب منطقه ای کرمانشاه
حمیدرضا اسلامی – مدیربخش تحقیق و توسعه شرکت پایشگر تدبیر افزار

چکیده:

در این مطالعه پیش بینی آبدهی ماهانه رودخانه های کم جریان در فصل آبیاری مورد بررسی قرار گرفته است . از جمله کاراترین وپرکابرد ترین روشهای پیش بینی بلند مدت ، مدل پیش بینی اتورگرسیو – میانگین متحرک تلفیقی می باشد . روش پیش بینی فوق در زمره روشهای آماری قرار دارد . در روش پیش بینی آماری سابقه تاریخی آبدهی رودخانه در غا لب یک سری زمانی ، تنها عامل مورد استفاده جهت تولید پیش بینی آبدهی می باشد . اساس پیش بینی روش مذکور بر پایه وجود روابط همبستگی میان مولفه ه ای تشکیل دهنده متغیر مورد بررسی می باشد . روشهای محاسبه پارامتر های مورد نظر شامل ترکیبی از سیستم معادلات یول واکر و معادلات صافی کالمن می باشد . از میان مدلهای پیش بینی که خود به دسته مدلهای ضربی و جمعی تقسیم می شوند ، مدل پیش بینی ضربی بکار بسته شده است . به منظور ارزیابی روش مورد استفاده مالعه موردی بر روی رودخانه های فصلی کم جریان حوزه کرخه واقع در منطقه کرمانشاه صورت گرفته و از میان پنج ایستگاه هیدرومتری دوآب،آران،حیدرآباد،پیران و روانسرایستگاه هیدرومتری حیدرآباد برگزیده شده است . میزان خطای نسبی پیش بینی متوسط دوره اعتبار سنجی مدل برای فصل آبیاری ، ماههای گرم اردی بهشت لغایت مهر ماه ۱۶ درصد بوده و نتایج پیش بینی مطلوبی را ارائه داده است .