سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش بقال نژاد – رئیس گروه برنامه ریزی مخازن سدهای حوزه آبریز رودخانه کارون بزرگ

چکیده:

بهره برداری بهینه از مخازن سدها در گروه برنامه ریزی ها در گام های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت می باشد. بطور کلی بهره برداری مخازن سدها وابسته به مقادیر آورد رودخانه ها می باشد. مقادیر آب ورودی به مخازن سدها با توجه به وضعیت هیدرولوژیکی و شرایط متفاوت آب و هوایی،‌متفاوت می باشد. در این مقاله سعی گردیده است که میزان آورد سدهای حوزه آبریز رودخانه کارون که شامل سدهای مخزنی کارون۳، شهید عباسپور و دز می باشد را در مقیاس زمانی روزانه، ۳ روزه و ۵ روزه با توجه به دبی پیک ثبت شده ساعتی بر اساس روابط استخراج شده رگرسیونی محاسبه گردد.