سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن صراف جوشقانی –
حمیدرضا قربان زاده کریمی –

چکیده:

دراین مقاله بعد از بیان کلیات پارادایم تئوری آشوب با معرفی و بررسی ویژگی های آن ( شامل اثر پروانه ای ، سازگاری پویا، جاذبه های عجیب، خودگونگی) به نمودهای آشوبگونگی در حوزه کسب و کارهای اقتصادی و تجاری پرداخته شده است در ادامه با تشریح مدلهای پیش بینی و همچنین آزمونهای آشوبگونگی، مشخص شده است که احتمال وجود فرایند آشوبناک در سریهای زمانی قابل کشف بوده و اگر فرایند آشوبی در برخی فرایندها وجود داشته باشد با اعمال برخی سیاستها و استراتژی های مناسب و بهنگام، امکان ایجادد نظم و ثابت در روند متغیرها وجود داشته و شرایط پیچیده حاکم بر آنها را به مراتب تسهیل و قابل کنترل خواهد نمود. در بخش بعد با بررسی و تحلیل مطالعات حوزه آشوبگونگی در مباحث اقتصادی و تجاری به روند نهادینه سازی آن در کسب و کارهای مختلف اشاره شده است امید است با شناسایی روندهای غیرخطی و به ظاهر تصادفی نما در استراتژی های تجاری و اقتصادی کشور، امکان نهادینه سازی و برنامه ریزی موثر در سطح استراتژیک و عملیاتی فراهم شود.