سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کریم شلش نژاد – استادیار، مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکا
صمد تقی زاده – کارشناس ارشد، مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی

چکیده:

هدف از این تحقیق، تعیین چگونگی نوسانات در فرایند قالبگیری تزریقی و همچنین تعیین ابعاد نهایی محصول بر اساس فشار مذاب در محفظه قالب و مدل شبکه عصبی است. در مرحله اول از آزمایشات، یک شرایط تنظیمی مبنا برای دستگاه قالبگیری انتخاب شد و در طی چرخه های متوالی قالبگیری میزان نوسانات فشار مذاب در درون قالب اندازه گیری شد. در این مرحله، نوسانات در ابعاد نهایی محصولات تولید شده نیز بدست آمد. در مرحله دوم، اثر متغیر های قالبگیری شامل سرعت تزریق، فشار نگهداری و درجه حرارت مذاب بر فشار مذاب در محفظه قالب و ابعاد نهایی محصول آزمایش و تحلیل گردید. در مرحله سوم از تحقیق یک مدل شبکه عصبی برای پیش بینی طول نهایی قطعات قالبگیری شده بر اساس فشار مذاب در قالب طراحی و اجرا گردید.