سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن عبدوس – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد گروه مهندسی مواد دانشکده مکانیک د
مصطفی امیرجان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی ارجمندی بهزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد گروه مهندسی مواد دانشکده مکانیک د
حمید خرسند – استادیار گروه مهندسی مواد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصرال

چکیده:

عملیات حرارتی یکی از روشهای مهم جهت بهبود خواص مکانیکی قطعات ساخت شده از طریق متالورژی پودر می باشد. بدین منظور اغلب، فولادهای PM، تحت عملیات سخت کاری و بازپخت قرار می گیرند. ریز ساختار حاصل پس از عملیات حرارتی شامل مارتنزیت بازپخت شده می باشد که دارای استحکام قابل قبول و چقرمگی مناسب است. خواس بدست آمده برای این نوع فولادها متأثر از پارامترهای فرآیند عملیات حرارتی و همچنین دانسیته اولیه می باشد. در این تحقیق جهت ارزیابی تأثیر پارامترهای مذکور بر ریز ساختار و در نتیجه خواص مکانیکی، فولاد متالورژی پودر FN-0205 با دانسیته های مختلف در زمان های متفاوت آستنیته و بازپخت تحت عملیات حرارتی قرار گرفت. سپس خصوصیات مکانیکی مورد نظر از طریق انجام آزمایش اندازه گیری شدند. در ادامه داده های حاصل به کمک Feed Forward Neural Network با الگوریتم آموزش( Back Propagation(BP ، پیش بینی شدند. مقایسه بین نتایج خواص مکانیکی پیش بینی شده و داده های تجربی بدست آمده از آزمایشات وقت گیر تطابق مطلوب آنها را نشان می دهد که میزان این تطابق در تحقیق حاضر بیان شده است.