سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد محجوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر اعتماد شهیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تخمین ارتفاع امواج در طراحی سازه های ساحلی و فرا ساحلی از اهمیت ویژه ایی بر خوردار است. در همین راستا مدل ها و روش های متعددی برای پیش بینی پارامترهای امواج دریا آبداع شده که از آن جمله می توان به مدلهای طیفی و عددی و روشهای تجربی اشاره نمود. در سال های اخیر با شناخته شدن آبزار محاسبات نرم به عنوان روشی نوین در ایجاد سیستم های هوشمند، این آبزار در بسیاری از رشته های مهندسی مورد استفاده قرار گرفته است. آبزار محاسبات نرم شامل شبکه های عصبی مصنوعی، سیستم استنباط فازی و الگوریتم های تکاملی می باشد. در این تحقیق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون و الگوریتم انتشار به سمت عقب، و به کارگیری اطلاعات میدانی ثبت شده دریاچه آنتاریو در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ ، شبکه های متفاوتی از نظر تعداد گره های لایه میانی ، برای پیش بینی ارتفاع موج شاخص، ساخته شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند. و در پایان شبکه ایی که دارای کمترین مفدار خطا در پیش بینی مذکور می باشد مشخص شده است