سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ثمینه حاجی زاده نمینی – فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم

چکیده:

دیریازودسازمانها باید بتوانند به خوبی دریک محیط پرازتغییر وبا رقبا وشرکای تجاری گوناگون وسرسخت برای بقاوسودآوری ادامه حیات دهند ولازمه این امراستفاده مفید ازاستراتژیها وابزارهایی مناسب ونوین می باشد مدیریت روابط با مشتری به عنوان یک ابزارتوانمند به روزوهمچنین یک استراتژی مناسب به سازمان کمک می کندتا از مشتری مداری پلی به سوی اهداف سازمان بسازد.CRM یک استراتژی تجاری مشتری محور با نیروی محرکه تکنولوژی می باشد که باعث افزایش دانش شرکت ازمشتریان بهمنظور جمع آوری حفظ ورشد مشتریان وایجاد روابط سودآورتربرپایه بهینه کردن درخصوص ارزش بالقوه مشتری ضروری است براساس اثرمتقابل مابین ارزش بالقوه مشتری وارزش درک شده ازآن مدیران می توانند استراتژی های ویژه ای درارتباط با مشتری راتدبیرکنند دراین پژوهش با استفاده ازروشهای آماری یک مدل جهت پیش بینی ارزش بالقوه مشتری کنونی ارائه وکاربرد آن درصنعت بیمه بررسی شده است .