سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیاوش افراشته –

چکیده:

دراین پروژه از مدل شبکه عصبی برای پیش بینی استحکام نخ یک لای پنبه ای ریسیده شده در سیستم ریسندگی رینگ از روی نتایج بدست امده از دستگاه HVI استفاده شده است هفت مشخصه بدست امده از HVI به ه مراه نخ به عنوان ورودی به شبکه BPP اموزش داده شده است برای ۳۵ نوع نخ. هدف یا Target استحکام نخ می باشد که بوسیله دستگاه استحکام سنج SDL بدست امده است نتایج به دست امده پیش بینی که شبکه برای استحکام نخ انجام داده نشان میدهد که شبکه با خطای خیلی کم و قابل قبول استحکام نخ را پیش بینی کرده است این عمل باعث می شود برای کاربردهای مختلف نخ با استفاده از شبکه رفتار نهایی آن را پیش بینی کنیم و از هزینه های اضافی جلوگیری شو د