سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد جواد رجبلو – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدرضا نصر اصفهانی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پارگی گرم یکی از عیوب متداول در ریخته گری آلیاژ های با دامنه انجماد بالا می باشد. پیش بینی شدت عیب پارگی و انتخاب یک معیار مناسب برای بیان آن یکی از موضوعات اصلی تحقیقات اخیر در حوزه ریخته گری می باشد. در تحقیق حاضر سعی شده است با استفاده از نرم افزار شبیه ساز ریخته گری Procast محل و شدت پارگی های به وجود آمده تحت شرایط ریخته گری مختلف پیش بینی شود و اعتبار آن با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شود. به همین منظور آلیاژ پایه آلومینیم A206 به عنوان یک آلیاژ مستعد به پارگی گرم انتخاب گردید و در دماهای فوق گداز مختلف به صورت یک قطعه T شکل شبیه سازی پارگی گرم گردید. در ادامه تحلیل پارامترهای موثر در پارگی گرم که توسط این نرم افزار ارائه می شود انجام گرفت و چگونگی تاثیر آنها بر پارگی تحلیل گردید و همچنین نزدیک بودن این نتایج با نتایج تست های کارگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از افزایش شدت پارگی با افزایش دمای ذوب ریزی می باشد که دلالت بر قابل اعتماد بودن نتایج شبیه سازی در پیش بینی موقعیت و شدت عیب پارگی گرم دارد.