سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه صنعتی سهند
حبیب حکیم زاده – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این مقاله به بررسی عددی نقش آبشکن های مایل در تغییر الگوی میدان جریان در اطراف آنها پرداخه شده است. آبشکن های مایل در عمل برای حفاظت از سواحل دریا و یا رودخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند. در این بررسی برای مدل سازی عددی از نرم افزار FLUENT استفاده شده است و شبکه های به کار رفته از نوع بی ساختار مثلثی ( در مدل دو بعدی) و نامنظم مکعبی ( در مدل سه بعدی) است کهبرای تولید آن از پیش پردازنده GAMBIT استفاده شده است. آزمایشات عددی نشان دهنده کارایی بالای نرم افزار در پیش بینی جریان در اطراف آبشکن ها ست، بویژه در صورتی که از مدلهای توربلانس پیشرفته استفاده گردد. نتایج عددی برای چندین حالت با نتایج آزمایشگاهی سایر پژوهشگران مقایسه گردید و نتایج نشان داد که همخوانی با نتایج آزمایشگاهی در حد بسیار مطلوب است.