سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید رحیمی پور – دکترای مهندسی سواحل و بنادر عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
امین افشار – کارشناس ارشد گروه دریا شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری

چکیده:

خلیج گرگان که در بخش جنوب شرقی دریای خزر و در استان گلستان واقع شده به علت رشد زبانه دراز و باریک میانکاله در منطقه بوجود آمده است. به علت مجاورت سواحل شبه جزیره میانکاله با دریا و ارتباط این سواحل با امواج و با توجه به تغییرات تراز سطح آب دریا در چند سال گذشته، این سواحل در معرض تغییراتی از نظر مورفولوژی قرار گرفته اند. در این تحقیق خصوصیات انتقال رسوب در منطقه با استفاده از اطلاعات هیدرودینامیک امواج، اندازه گیری میدانی، استفاده از تصاویر ماهواره ای و نقشه های هیدروگرافی، مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به نتایج حاصل، روند فرسایش و رسوبگذاری در منطقه مورد مطالعه بررسی گردیده است. نتایج حاصله نشان دهنده آن است که روند کلی انتقال رسوب از غرب به شرق بوده و فرمول CERC با ضریب ۰/۶۱، پیش بینی انتقال رسوب سالیانه را با تقریب لازم امکان پذیر می سازد. مقایسه هیدروگرافی منطقه در بازه زمانیسالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ نشان دهنده رسوبگذاری در منطقه مورد مطالعه از جمله نتایج این تحقیق می باشد. لازم به ذکر است که رسوبگذاری در خارج و داخل خلیج با منشاء رسوبات متفاوت انجام شده است.