سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کارولوکس – دانشگاه تهران
محمدرضا گنجوی – دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین جاویدی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مقاله روش استدلال تقریبی فازی تشبیهی ارائه شده توسط Truksen و [۱] Zong را برای پیش بینی بار بکار میبرد . استدلالگر تقریبی دارای ساختار عصبی است و از اینرو به آن شبکه عصبی فازی تشبیهی میگوییم . نتایج این مطالعه نشان میدهد که شبکه عصبی فازی تشبیهی در مقایسه با شبکه عصبی فازی متعارف دقت بهتری دارد همچنین پایگاه داده ها در شبکه عصبی فازی تشبیهی دارای قواعد کمتری است و از اینرو زمان آموزش شبکه عصبی فازی تشبیهی از شبکه عصبی فازی متعارف کمتر است .