سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شروین شکیبائی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران
سیدمسعود مقدسی تفرشی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران

چکیده:

انرژی محور توسعه اقتصادی و اجتماعی در جهان امروز است و انرژی الکتریکی به دلیل خصوصیات ویژه اش از سایر انواع انرژی اهمیت بیشتری دارد . ویژگیهای نیروی برق از قبیل ضرورت تداوم جریان در هر لحظه از زمان، محدودیت تغییرات ولتاژ و فرکانس و بالاخره بهینه بودن پروسه تولید و انتقال و توزیع نیرو، عملاً به پیچیدگی مقوله پیش بینی بار
و انرژی الکتریکی می افزاید . در اساس تقاضای انرژی الکتریکی یک فرآیند تصافی است که به دلیل گستردگی معمولاً از نوع نرمال فرض می شود .
پیش بینی بار در مقاطع زمانی مختلف انجام می پذیرد [۶]
.۱ بسیار کوتاه مدت : برای فواصل زمانی چند دقیقه تا چند ساعت
.۲ کوتاه مدت : در مقاطع زمانی یک روز
.۳ میان مدت : در مقاطع یک ماه تا چند سال
تا یک هفته
.۴ بلند مدت : چند سال تا چند دهه
پیش بینی کوتاه مدت که موضوع این مقاله می باشد در موارد ذیل کاربرد دارد .
الف – برنامه ریزی در مدار قرار دادن بهینه نیروگاهها
ب – تعیین ذخیره مطمئن گردان و غیر گردان شبکه و میزان خاموشیها در صورت کمبود تولید
پ – رعایت محدودیت های تولید و انتقال موجود در شبکه در حالات عادی و در حالات خروج اجزاء مختلف و رعایت حداقل تولید واحد در قسمت درة منحنی بار به طوری که واحدها با مشکل مواجه نگردند
ت – رعایت محدودیت های ناشی از کمبود سوخت نیروگاهها و استفاده اقتصادی و مطلوب از ذخیره سوخت آنها
ث – راهنمایی به اپراتور تولید مرکز کنترل در زمینه نحوة بارگیری از واحدها ( کنترل تولید در حال حاضر توسط اپراتور انجام می شود )
ج – رعایت میزان انرژی تعیین شدة واحدهای آبی
چ – رعایت مسائل اقتصادی تولید در حد امکان
در صورتی که شبکه ایران از میزان قابل توجهی ذخیره برخوردار گردد، اهمیت پیش بینی در مورد حداقل نمودن هزینه تولید و رعایت مسائل اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد شد .