سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحمید حسینی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف
محمدصادق وجدانی – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

چکیده:

پیش بینی بار یک فرآیند مرکزی و جامع در برنامه ریزی و بهره برداری صنعت برق است . روش های محاسباتی زیادی در دو دهۀ اخیر مطرح شده اند، این روش ها
اغلب از نظر ماهیت با هم تفاوت داشته و به نظریات مختلف مهندسی و تحلیل های اقتصادی پاسخ می دهند . در پیش بینی بار تکنیک های مختلفی برای مسألۀ پیش بینی روزانۀ بار به کار
گرفته شده است . تقریباً تمامی این تکنیک ها از روش های آماری استفاده کرده اند اما امروزه روش های پیشرفته تری وجود دارند که با استفاده از سیستم های خبره مسألۀ پیش بینی بار را انجام می دهند . هدف در این مقاله پیش بینی کوتاه مدت بار بصورت کاربردی برای یک پست فوق توزیع واقعی از منطقۀ هرمزگان است که توسط شبکۀ عصبی پرسپترون انجام می گیرد . همچنین برای در نظر گرفتن عدم قطعیت بار از عدد فازی مثلثی، به عنوان ورودی برای آموزش و تست شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است . در مجموع چهار مدل مختلف برای حالات متنوع پیش بینی بار کوتاه مدت طراحی شده است که عبارتند از : پیش بینی بار یک ساعت آینده ، پیش بینی بار ۲۴ ساعت آینده ، پیش بینی حداکثر بار روز آینده و پیش بینی بار روز آینده به صورت یک عدد فازی