سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیما کمانکش – پژوهشکده برق – پژوهشگاه نیرو تهران
سعیده برقی نیا – پژوهشکده برق – پژوهشگاه نیرو تهران
آزاد غفاری – پژوهشکده برق – پژوهشگاه نیرو تهران

چکیده:

مدیریت تولید و توزیع انرژی الکتریکی باید براساس تطبیق عرضه بر تقاضای انرژی برق، اقدام به برنامه ریزی، بهره برداری و سرمایه گذاری بهینه نماید . لذا در برنامه ریزی آینده یک سیستم قدرت، پیش بینی بار از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و باید میزان خطای آن تا حد امکان کاهش یابد . دقت نتایج این پیش بینی بر هزینه تولید و همچنین میزان خاموشی در سیستم قدرت تأثیرگذار می باشد . با راه اندازی بازار برق در شبکه ایران، شرکتهای برق منطقه ای و در ادامه شرکتهای توزیع که به منزله خریدار محسوب می شوند می بایست نیاز مصرف ساعت به ساعت کل شبکه تحت پوشش خود را در روزهای آتی پیش بینی و ارائه نمایند . بدین ترتیب دقت پیش بینی، ضمن بهبود بهره برداری از شبکه تحت پوشش از تخصیص جرایم مربوطه نیز جلوگیری می نماید . علاوه بر بحث خرید و فروش انرژی در بازار برق، یک مرکز دیسپاچینگ یا بهره بردار مستقل سیستم ۱ نیز به منظور اجرای برنامه بازار و آرایش تولید واحدهای شبکه به پیش بینی بار مختص خود نیاز دارد .
تجارب پیشین نشان داده است که انجام پیش بینی بار شبکه برق ایران با شبکه های عصبی با توجه به وجود دو تقویم شمسی و قمری در موارد خاصی همچون روزهای بین تعطیلی، قبل و بعد از تعطیلی و تعطیلی های پیاپی، روزهای غیرتعطیل اوایل فروردین و روز ۳۰ اسفند در سالهای کبیسه با توجه به شرایط خاصی که دارند، اغلب دارای خطای زیاد خواهد بود . این خطای زیاد در پیش بینی بار اینگونه موارد خاص، لزوم کاربرد روشهای دیگر برای افزایش دقت و بهبود خطای پیش بینی را نشان می دهد