سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بیژن ملایی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود شاکری – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ارش بهروزی – دانشجوی دکتری مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله روند تحلیل قالب خمکاری V شکل آزاد به دو روش بارگذاری تغییرمکانی و بارگذاری نیرویی با استفاده از تئوری پلاستیسیته و بارگذاری نموی ارائه شده است. سپس با استفاده از روش معکوس در فرایند شکل دهی ورقهای فلزی، روشی جدید برای پیش بینی و حذف اثر بازگشت فنری به روش معکوس ارائه شده است. نتایج و تعداد تکرار لازم برای همگرایی این روش با روش متداول (بیش خمش) مقایسه گردیده است. همگرایی این روش به مراتب بیشتر از روش بیش خمش می باشد. همچنین پس از مدلسازی دقیق فرایند خمکاری آزاد، بروش اجزا محدود صریح، دقت نتایج بدست آمده از روش معکوس آزموده شده است. نتایج با دقت بالایی با نتایج تحلیل اجزا محدود انطباق دارد.