سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا کریم تهرانی – شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان ( منیران )
حسین ذاکری – شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان ( منیران)

چکیده:

در طی سالهای اخیر اجرای طرحهای جامع الکتریکی شهری به عنوان یک راهکار اصلی در حل مشکلات شبکه های توزیع مطرح گردید . عدم شناخت کافی در ارائه روش مناسب باعث شد، تحقیقات گسترده ای به مدت چندین سال در سه شهر کشور انجام گردد . با توجه به مطالعات انجام گرفته طرحهای جامع در چهار بخش زیر خلاصه گردید :
– پیش بینی بار الکتریکی
– جایابی بهینه پستهای توزیع
– ارائه طرحهای سالانه
– طراحی شبکه ۲۰ کیلوولت
آمارها نشانگر این واقعیت است که پیش بینی بار الکتریکی شهرها به عنوان پیش نیاز سایر بخشها از دقت لازم برخوردار نبوده، لذا این مقاله با ارائه راهکار عملی، در پیش بینی بار، بستری مناسب جهت اجرای طرحهای جامع الکتریکی ایجاد می نماید . یکی از مناسبترین روشها که میتوان بار الکتریکی مشترکین را محاسبه نمود کاربری ارضی می باشد که مبنای روش فوق تهیه مدل بار مشترکین شهری و تعمیم مدل بدست آمده در کاربریهای شهری می باشد . از مزایای استفاده از روش فوق می توان به موارد زیر اشاره کرد :
– برآورد پیک بار مشترکین
– تعیین رفتار بار گروههای کاربری
– تعیین چگالی بار کاربریهای نقشه توسعه شهری
– پیش بینی بار مناطق بدون سابقه مصرف
– پیش بینی بار نقاط جهش و یا اشباع بار الکتریکی