سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محرم خانکشی زاده – شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان ( منا ) تبریز – ایران

چکیده:

پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی یکی از مولفه های اساسی سیستم مدیریت انرژی میباشد . در این مقاله، با توجه به اهمیت موضوع، از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با حلقه های برگشتی موسوم به شبکه RMLP برای پیش بینی بلند مدت تقاضای انرژی در منطقه آذربایجان استفاده شده است . برای آموزش شبکه علاوه بر متغیرهای توصیفی تاثیر گذار بر سیستم مصرف انرژی الکتریکی، مولفه هائی از تراز انرژی منطقه نیز مورد استفاده قرار گرفته است . پریود مبناء پیش بینی و پریود پیش بینی بترتیب سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ انتخاب گردیده و در آخر نتایج
حاصل با نتایج بدست آمده از یک روش معمول ریاضی و تقاضای واقعی انرژی الکتریکی در منطقه مقایسه شده است .