سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

عوض سرلک – کارشناس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور

چکیده:

در پی وقوع سیلابهای خسارت زا و قابل توجه در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ در حوزه مادرسو واقع در استان گلستان، گزارشهای متعددی در خصوص علل وقوع یا تشدید سیلاب تهیه گردید و در پایان هر گزارش راهکاری جهت رفع یا کاهش سیلاب پیشنهاد شده است. در این مقاله پیشنهادات ارائه شده در بخش آبخیزداری مورد بررسی قرار گرفته که عمدتا موارد ارائه شده در ۳ سناریوی بیولوژیکی، مکانیکی و بیومکانیکی می توان خلاصه نمود. لذا جهت ارزیابی تاثیر گذاری سناریوی کاهش خسارات ناشی از سیلاب شبیه سازی بر اساس داده های ثبت شده بارندگی و دبی مرداد ماه سال ۱۳۸۰ انجام گرفت. نتایج بررسی نشان می دهد در صورت تقویت پوشش گیاهی در بخشی از حوزه مادرسو مقادیر سیلاب به ترتیب ۱۸/۵، ۳۵ و ۴۱درصد ورودی به سد استان گلستان کاهش خواهد یافت و در صورتی که تقویت پوشش گیاهی همراه با انجام عملیات مکانیکی کاهش شیب با احداث چکدم) باشد مقادیر سیلاب به ترتبی ۲۰، ۳۶ و ۵۲ درصد کاهش خواهد یافت، و در نهایت در صورتیکه تنها عملیات مکانیکی مد نظر قرار گرفته و اجرا گردد، ۱۴ درصد از مقدار سیلاب کاهش خواهد یافت. با توجه به تاثیر گذاری چند منظوره اقدامات آبخیزداری که علاوه بر کاهش فرسایش و احیای اکوسیستم را به همراه خواهد داشت همچنین سهولت اجرای آن لازم است در مهار سیلاب زیر حوزه مادرسو اقدامات آبخیزداری مورد توجه قرار گیرند.