سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پروین غفاریان – کارشناس ارشد هواشناسی
محمدتقی زمانیان – عضو هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی

چکیده:

دراین مطالعه، مدلی جهانی به روش طیفی برای پیش بینی میدان تاوایی در محیط فشار گرای طراحی شده است. به دلیل حجم بالای اطلاعات و محدودیت سرعت رایانه های شخصی، مدل با قدرت تفکیک پائین اجرا می شود. از هم آهنگ های کروی که توابع پایه هستند، برای پوشش تمامی زمین، استفاده می شود، در حقیقت هم آهنگ های کروی این امکان را به ما می دهند که مدل جهانی شود. داده های اولیه را با استفاده از درون یابی دو خطی بر روی شبکه ی گاوسی (شبکه ای تقریبا هم فاصله) منتقل می کنیم. توابع را بر حسب عدد موج بسط می دهیم، سپس قطع مثلثی را به کار می گیریم و با کمک تبدیلات فوریه و لژاندر از فضای فیزیکی (شبکه) به فضای طیفی می رویم. میدان تاوایی رابا کمک طرح واره ی سه ترازی در محیط طیفی پیش بینی میکنیم. سپس با بهره گیری عکس این تبدیلات از فضای طیفی به فضای فیزیکی بر می گردیم. اجرای این مدل نتایج نسبتا خوبی را به خصوص در عرض های میانی و مناطق جنب حاره ای نشان میدهد. اضافه کردن فرضیاتی نظیر وجود جو گال گرای، آزاد شدن گرمای نهان و لحاظ نمودن پستی و بلندی سطح زمین، می تواند پیش بینی های بهتری را از مدل به دست دهد.