سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدرضا حسن بیگی بیدگلی – استادیار ، دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی ابوریحان
رضا امیری چایجان – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی ابوریحان
وبرات قبادیان – استادیار دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی ابوریحا

چکیده:

از تراکتورهای دوچرخ در کشور ما، علاوه بر کاربردهای زراعی برای حمل و نقل بار و مسافر در سطوح آسفالت، خاکی روستایی و مزارع استفاده می شود . علیرغم تاثیرات سوء سروصدای این تراکتورها بر راننده و مسافران، تاکنون تحقیقاتی در این مورد انجام نگرفته است . از اینرو، در این پژوهش از شبکة عصبی مصنوعی برای پیش بینی تراز سروصدای تراکتور دوچرخ با توان ١٣ اسب بخار استفاده شده است . مکان آزمون براساس استانداردهای بین المللی مهیا گردید و سیگنالهای صدای منتشرشده از دستگاه، اندازه گیری شده و سپس مقادیر تراز صدای کلی در حوزه فرکانس بدست آمد . بررسی نتایج نشان داد که شبکة پرسپترون چندلایه با الگوریتم پس انتشار خطا، دولایة پنهان، سه ن ُرون در لایة مخفی اول و دو ُنرون در لایة مخفی دوم برای پیش بینی تراز سروصدای کلی دستگاه در موقعیت گوش راننده متأثر از متغیرهای ورودی سرعت موتور، نسبت دنده و نوع سطح مناسب است