سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد پرستاری – دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، استاد
محمد عرب عامری – کارشناس مراقبت پرواز
محمد عمرانیان – کارشناس مراقبت پرواز

چکیده:

برنامه ریزی در صنعت حمل و نقل هوایی هر کشوری از جمله ایران در حوزه های ناوبری هوایی، فرودگاهی و شرکت های هواپیمایی برای دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آینده، نیازمند کسب آگاهی از میزان حجم ترافیک هوایی بوده و آگاهی از میزان حجم ترافیک هوایی در آینده، نیازمند پیش بینی ترافیک هوایی متناسب با دوره ی برنامه ریزی مورد نظر است. در این تحقیق با استفاده از الگوی پیشنهادی ایکائو برای پیش بینی ترافیک هوایی، و کاربرد داده های آماری جمع آوری شده توسط ارگانهای ذیربط، حجم تقاضای ترافیک در ایران برای دوره ده ساله آینده، مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن بررسی پارامترهای مؤثر بر رشد ترافیک هوایی در ایران، نمونه ای از پیش بینی بلند مدت صورت گرفته و نتایج حاصله ارائه شده است. در یک نگاه بدلیل کمبود عرضه، تقاضای ترافیک بگونه ای مستقل از سایر پارامترهای مؤثر در سطح بین المللی، همواره با رشد روبرو بوده است. رشد حمل مسافر داخلی در بازار ایران، بزرگ شدن تدریجی بازار ایران را نشان می دهد و این امر حاکی از آن است که عوامل باز دارنده اقتصادی نقش چندانی را در این بازار ایفا نکرده اند و دلیل این موضوع شاید خاص بودن عمده مسافران پروازی باشد، که از زمینه های آتی برای ادامه تحقیقات است.