سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پویا متحدین – دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
محمدنادر لطف اللهی – دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
علی حقیقی اصل – دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله، از مدل پیتزر، برای پیش بینی مقدار و نوع رسوب در فرآیند تزریق آب برای ازدیاد برداشت نفت استفاده شده است. رسوب در اثر اختلاط آب سازند با آب تزریقی تشکیل می شود . محاسبات برای تزریق آب خلیج فارس به مخازن نفتی سیری و نصرت و همچنین برای تزریق آب به مخزن نفتی دریای شمال انجام شده و کمیت فوق اشباع نسبی برای دماها و فشارهای مختلف بر حسب درصد آب دریا گزارش شده است . نتایج نشان می دهد که با افزایش دما، مقدار رسوب سولفات باریم کاهش یافته و مقدار رسوب های سولفات اس ترانسیم و سولفات کلسیم افزایش می یابد. افزایش فشار باعث کاهش مقدار رسوب های سولفات می شود. علیرغم اینکه آب های مورد نظر حاوی اجزای متعددی بوده اند ولی محاسبات متعدد در این مقاله، تطابق خوب مدل پیشنهادی برای پیش بینی مقدار و نوع رسوب با نتایج گزارش شده میدانی را نشان می دهد.