سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی حاج جوادی –
سعید فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
مهرداد اقایی خفری – استادیار دانشگاه خواجه نصیر

چکیده:

یکی از جذاب ترین پیشرفتهای متالورژی در سالهای اخیر برای کنترل ترکیب شیمیایی سوپرآلیاژهای پایه نیکل بمنظور جلوگیری از تشکیل فازهای Topologically Closed-Packed) TCP استفاده از مفهوم محاسبات فازیPHACOMP) بوده است فازهای TCP به دلیل طبیعت شکننده آنها و همچنین کاهش میزان عناصر سخت کننده محلول حالت جامد در فاز زمینه در اغلب سوپرآلیاژهای پایه نیکل بعنوان یکفاز مضرر شناخته می شوند. هدفاز این تحقیق بسط و توسعه روشی برای جلوگیری از تشکیل فازهای TCP در سوپرالیاژ پایه نیکل IN738 می باشد برخلاف روشهای محاسبات فازی انجام شده در گذشته که مبتنی بر یکسری فرضیات کلی در مورد ترکیب شیمیایی آلیاژ می باشند در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از نتایج بدست آمده از دستگاه انالیز EDX به شناخت دقیق ترکیب شیمیایی فازهای مختلف تشکیل شده در آلیاژ مذکور پرداخته شود. سپس با استفاده از مفهوم عدد جای خالی الکترونی Nv می توان به ارتباط بین ترکیب شیمیایی الیاژ و فازهای TCP پی برد در نهایت با استفاده از یکبرنامه کامپیوتری و محاسبه Nv می توان امکان تشکیل فازهای مضرر TCP را دقیق تر از گذشته پیش بینی کرد.