سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین بیسادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی باقری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایر

چکیده:

به طور کلی واضح است که دما پارامتر غالب در کنترل سینیتیک دگرگونی های متالورژیکی و تنش سیلان فلز نورد شده می باشد. به عبارت دیگر تغییرات میکروساختاری و خصوصیات مکانیکی محصول نیز مانند اندازه نهایی آن و نیرو وگشتاور نورد کاملا وابسته به توزیع دمای فلز در حین انجام عملیات نورد داغ است. به همین علت در مقاله حاضر، از روش المان محدود برای محاسبه تغییرات دمایی فلز در اثر انجام فرآیند نورد داغ ورق استفاده شده است. به منظوراعتبارسنجی مدل ارائه شده، از مقایسه نتایج پیش بینی شده با نتایج تجربی استفاده شده است. توزیع دما در ضخامت ورق و تاریخچه تغییرات دما در طول انجام فرآیند مورد مطالعه قرار گرفته است. تاثیر پارامترهای موثر بر توزیع دمای ورق مانند مقدار کاهش ضخامت، سرعت نورد و ضخامت اولیه ورق بر نحوه توزیع دما بررسی شده است.