سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا وفایی – شرکت بین المللی مهندسی ایران – ایریتک

چکیده:

پیش بینی نحوه تغییر رژیم حرکت رسوبات در مناطق ساحلی و بالنتیجه تغییر شکل ساحل در دراز مدت به دلیل فعالیتهای بشر از قبیل ایجاد ازه های مختلف و انباشت یا برداشت مصالح ساحلی، به عنوان یک مسئله مهم در طراحی پروژه های این منطقه مطرح می باشد. در مواردی که علت فرسایش و یا رسوبگذاری ناخواسته، قابل حذف نیست و یا برای حفاظت سواحل مصنوعی ، بعضا ساخت برحخی سازه های ساحلی ضروری می گردد. درطراحی چنین سازه هایی جهت پیشگیری از تغییرات نامطلوب ساحل و برای یافتن موقعیت و اندازه بهینه سازه، استفاده از مدل جهت شبیه سازی الزامی می باشد. هزینه، زمان و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت مدل فیزیکی و پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر در سالهای اخیر سبب گشته اند تا مدلهای ریاضی به عنوان یک ابزار قدرتمند در این زمینه مطرح گردند.
در این مقاله ضمن مرور اجمالی فرآیند حرکت رسوبات و عوامل موثر در این فرآیند یک مدل ریاضی (بر اساس تئوری یک خطی) جهت شبیه سازی تغییر شکل خط ساحل در مجاورت سازه های ساحلی در دراز مدت ارائه شده است. پس از تشریح مبانی تئوری و معادلات حاکم، روش تفاوتهای محدود و آلگوریتم حل عددی معادلات ارائه گردیده است. در پایان ضمن ارائه نتایج کاربرد این مدل برای برخی سازه ها، بعضی از عوامل موثر بر روی مدل و عوامل مهم در طراحی این سازه ها تشریح گردیده اند.