سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بیژن فرهانیه – دانشگاه صنعتی شریف
عقیل براتی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق نخست به بررسی میزان مصرف بنزین در کشور ایران و میزان یارانه های تخصیصی آن و همچنین نحوه تقسیم این یارانه میان دهک های مختلف درآمدی جامعه پرداخته می شود . سپس تابع تقاضای بنزین کشور با توجه به سری زمانی مناسبی که در نظر گرفته می شود، تخمی ن زده می شود ( با استفاده از نرم افزار ).Eviews در ادامه به بررسی عواملی که می توانند در کاهش مصرف بنزین مؤثر باشند، پرداخته می شود و بالاخره مصرف بنزین در دهه ۱۳۹۰-۱۳۸۰ پیش بینی می شود . نتایج حاکی از میزان مصرف روزانه ۱۲۰/۶ میلیون لیتر بنزین در سال ۱۳۹۰ می باشد، که با توجه به میزان تولید و برنامه های توسعه پالایشگاه ها و همـچنین ظرفی ـت پایان ـه های کش ـور تأمین این می زان بنزین بعید ب ه نظر می رسد و باید از هم اکنون به فکر
چاره بود .