سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یحیی محمودخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
غلامحسین دانشی – استادیار
سیامک سراج زاد – استاد

چکیده:

دراین پژوهش با پیشنهاد یک میدان سرعت مجاز در فرایند نورد داغ و با استفاده از روش حد فوقانی توان مصرفی در این فرایندمحاسبه می شود بدین ترتیب که ابتدا برپایه مشاهدات و شرایط در نورد داغ ا زجمله چسبندگی کامل بین ورق و غلتک توزیع سرعت در حین نورد توسط توابع ریاضی مقدماتی حدس زده می شود که از طریق آن می توان توزیع نرخ کرنش در منطقه تغییر شکل را به دست آورد در مرحله بعدی با استفاده از توزیع نرخ کرنش بدست آمده نرخ انرژی تغییر شکل محاسبه می شود لازم به ذکر است که بدلیل شرایط داغ از اثر کارسختی بر تنش سیلان صرف نظر شده است و تنش سیلان بصورت تابع توانی از نرخ کرنش در نظر گرفته شده است سپس با استفاده از قضیه حد فوقانی یک میدان سرعت بهینه محاسبه می گردد. در انتها برای ارزیابی مدل ارائه شده نتایج پیش بینی شده با نتایج تحقیقات دیگر مقایسه می شود که نشان دهنده این است که مدل ارائه شده علاوه بر پیشنهاد یک میدان نزدیک بهواقعیت نسبت به مدلهای مقایسه براورد بهتری از توان تغییر شکل ارائه میدهد.