سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامش وحیدی – مرکز تکنولوژی نیرو ( متن ) بخش دانش فنی ایران

چکیده:

پیش بینی تکنولوژی به عنوان اولین گام از فرآیند برنامه ریزی تکنولوژی، یکی از مباحث مهم مطرح در مدیریت تکنولوژی است . توجه روزافزون به اهمیت پیش بینی تکنولوژی، به ویژه
با در نظر گرفتن نقش آن در افزایش مزیت رقابتی شرکت ها، سبب ابداع روش های متعدد برای فرآیند پیش بینی شده است . این مقاله ضمن بررسی تکنیک ها و روش های سنتی و متداول پیش بینی تکنولوژی به معرفی روش حل ابتکاری مسئله(TRIZ) و کاربرد آن در پیش بینی تکنولوژی می پردازد . در انتهابا بررسی ویژگی ها و نقاط ضعف روش های متداول و سنتی پیش بینی تکنولوژی و براساس ویژگی های یک روش مناسب , مطلوبیت روش TRIZ برای پیش بینی تکنولوژی تشریح خواهد شد .