سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر جلال کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد محمودیان شوشتری – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
نوید جلال کمالی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

بهره برداری بهینه از آب مخازن سدها، نیازمند اطلاعات جامعی از آینده منابع آب قابل دسترس می باشد . غالب سیستم های پشتیبان تصمیم گیری بهره برداری از مخازن سدها شامل دو جز اساسی می باشد : ۱ ) مدل هیدرولوژیکی پیش بینی، ۲ ) مدل بهینه سازی بهره برداری بر اساس پیش بینی های انجام شده و نیازهای هدف . درمطالعه حاضر پس از آماده سازی داده های سالیانه ( از سال ۶۳۳۱ تا ۲۸۳۱ ) بدست آمده در ایستگاه هیدرومتری پل شالو در بالا دست سد شهید عباسپور، یک مدل تک مت غیره ( o,1 , 1 ) × ( ۱ , ۱ , ۱ ) ARIMA برای جریان ماهانه ورودی به مخزن سد شهید عباسپور تهیه شد . مقایسه نتایج مدل با داده هایاندازه گیری شده، حکایت از کارایی قابل قبول مدل دارد .