سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن فتاحی اردکانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسین مشاور طرح نواندیشان
روزبه محقق زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسین مشاور طرح نواندیشان
رضا نوروزی سنانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسین مشاور طرح نواندیشان
مسعود چیت ساز – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسین مشاور طرح نواندیشان

چکیده:

ترانزیت کالا از طریق ایران با فرصتها و تهدیدهای داخلی و خارجی فراوانی روبرو است. با توجه به موقعیت جغرافیایی، ایران قسمت مهمی از کریدورهای ترانزیت کالا در آسیا را تشکیل میدهد و به بیان دیگر دارای موقعیت استراتژیکی در این کریدورها میباشد. از طرفی عدم ثبات اقتصادی و سیاسی در منطقه، حلقه های مفقوده جاده ای و ریلی، کیفیت نامناسب جاده های ترانزیتی بین شهری و خطوط راه آهن موجود، کمبود ظرفیت آنها و قوانین و مقررات محدود کننده موجود در کنار سایر عوامل مدیریتی باعث کاهش مطلوبیت ترانزیت کالا از طریق مسیر ایران میشود.در ادامه، پتانسیل و حجم ترانزیت کالای غیر نقتی از طریق بنادر ایران بر اساس چهار سناریو و برای سا لهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۴ (پایان برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور) محاسبه شده و مقایسه میشوند. برای محاسبه پتانسیل ترانزیت کالا، کشورهای حائز اهمیت در ترانزیت کالا از طریق ایران ناحیه بندی می شوند. سپس، مطلوبیت نسبی مسیرهای رقیب بین هر دو ناحیه با توجه به دو معیار زمان و هزینه آنها محاسبه و در نهایت حجم کالا در هر مسیر برآورد میشود.