سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فائزه فرزامی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه اراک
حمیدرضا نوروزی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه اراک
عیلرضا فضلعلی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه اراک

چکیده:

در این کار از معادله درجه ۵ جف که براساس قانون حالات متناظر فرموله شده است برای پیش بینی حلالیتa-Pinine و β-caroteneدر سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن استفاده شد . از قوانین اختلاط بارند و کوئین لان به همراه پارامتر دوتایی قابل انطباق (k12) استفاده شد . داده های آزمایشگاهی از مراجع دیگر گردآوری شدند . نتایج بسیار خوبی در پیش بینی حلالیتa-Pinineدر دی اکسید کربن بوسیله معادله مذکور بدست آمد . پارامتر انطباق برای هر دما بدست آمد و در ادامه معادله ای برای بدست آوردن پارامتر انطباق در دماهای دیگر پیشنهاد شد . بر خلافa-Pinine، معدله حالت بکار گرفته شده توانایی خوبی جهت پیش بینی حلالیت β-caroteneدر دی اکسیدکربن فوق بحرانی نداشت . که این بیشتر به خاطر پراکنده بودن داده های حلالیت و همچنینی نبود داده های بحرانی قابل اعتماد برای این ماده بود .