سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا شیوایی – فوق لیسانس مهندسی معدن اکتشاف معدن، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
روانبخش امیری – فوق لیسانس مهندسی معدن اکتشاف معدن، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم عملیات انفجار معادن سطحی، خرج ویژه می باشد. از آنجا که این پارامتر بر روی هزینه های پروژه تأثیر زیادی دارد بنابراین بهینه سازی آن می تواند در کاهش هزینه واحد عملیات انفجار و بهبود وضعیت اقتصادی عملیات استخراج این گونه معادن مفید واقع شود.
شرایط ژئوتکنیکی ناحیه، خواص فیزیکی و ژئومکانیکی توده سنگ با پارامترهای طراحی و نتایج عملیات انفجار در ارتباط بوده و به خصوص در پیش بینی خرج ویژه عملیات انفجار سطحی مؤثر می باشند. در این زمینه تحقیقاتی انجام شده است که در نتیجه روشهایی برای پیش بینی خرج ویژه بر اساس خواص فیزیکی و ژئومکانیکیتوده سنگ ارائه شده اند.