سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا ضیائی جاوید – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
شهلا محمودی – دانشیار دانشگاه تهران
کامران افتخاری – پژوهشگرموسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

نحوه مطالعه عوامل محیطی مدت ها است که ذهن محققان را به خود معطوف داشته است . سال ها است که ارزیابی اراضی و نقشه های خاک به عنوان ابزارهای ارزشمند در مدیریت منابع طبیعی مطرح گردیده اند و همزمان تعیین یا پیش بینی غیر مستقیم خصوصیات خاک یکی از مهمترین دغدغه های دانشمندان علوم خاک بوده است . در سالیان اخیر تلاش های زیادی برای به مدل در آوردن رابطه شکل ظاهری شیب ۱ و خصوصیات خاک، از طریق برقراری روابط رگرسیونی انجام گرفته است . میلن ۱۹۳۵) و (۱۹۳۶ ، بر نقش پستی و بلندی در مقدار جریان آب در سطح زمین تأکید کرده است . [۴] مور و همکاران (۱۹۹۳) بر اساس تحقیقات اسپایت و همکاران (۱۹۶۸) ، یک مدل کمی برای بررسی روابط خصوصیات خاک و چشم انداز، ارائه کردند . آنها قابلیت مدل را در پیش بینی خصوصیات خاک در یک شیب دامنه کوچک بررسی کردند . [۵] مک سوئینی و همکاران (۱۹۹۴) ، یک مدل کمی برای بررسی کاتناها در مقیاس های بزرگ ارائه کردند . [۳] کوناکر و دالی ریمپل (۱۹۷۷) ، هول کمپبل (۱۹۸۵) ، دیکائو (۱۹۸۹) ، مور و همکاران (۱۹۹۳) و گسلر و همکاران (۱۹۹۵) معتقدند که استفاده از این روش ها می تواند منجر به تغییر در نحوه نقشه برداری خاکها و یا روش های پایش فرآیندهای در حال وقوع، در چشم اندازها گردد . [۱] گ קֶسلر ۱۹۹۵) و (۱۹۹۶ و مکنزی و همکاران (۲۰۰۰) در استرالیا دامنه کاربرد این روش ها را به پیش بینی خصوصیات مواد مادری و نمونه برداری از مزارع تعمیم دادند . [۲] این مطالعه به منظور استفاده از خصوصیات لندفرم برای پیش بینی خصوصیات خاک طراحی و به مورد اجرا گذاشته شد . این
روش می تواند موجب افزایش سرعت و کاهش هزینه انجام مطالعات خاکشناسی گردیده و تعمیم نتایج آن را برای لندفرم های مشابه نیز میسر گرداند .