سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی شفیعی محمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
کامران دهقانی – استادیار، دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیر ک

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، مدلی جهت پیش بینی خواص مکانیکی ورق آلومینیومی بعد از فرآیند نورد سرد طراحی شد. تست نورد بر روی سه گروه از آلیاژهای آلومینیوم (۳۱۰۵، ۵۰۵۲، ۸۱۱۱) انجام شد و نتایج بدست آمده جهت طراحی شبکه به کار برده شدند. پارامترهای ورودی شبکه شامل ترکیب شیمیایی ورق، مقدار کاهش ضخامت، اندازه دانه و خواص مکانیکی اولیه ورق انتخاب شدند در حالی که خواص مکانیکی ورق شامل تنش تسلیم، سختی و اندازه دانه و داکتیلیتی به عنوان پارامترهای خروجی انتخاب شدند. مقایسه نتایج حاصل از مدل با نتایج تجربی مطابقت خوبی را نشان می دهد.