سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود شکرستان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کشتی س
احمد رهبررنجی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کشتی سازی صنایع دری

چکیده:

تخمین عمر مفید سازه ها یا زمان لازم جهت انجام تعمیرات به کمک تئوری اعتبار (Reliability Theory) ، با در دست داشتن اطلاعات مربوط به هندسه سازه و بارگذاری امکان پذیر است. یکی از عوامل محیطی که در طی زمان در هندسه سازه تاثیر گذاشته و مقدار ضریب اطمینان را تغییر می دهد خودرگی می باشد. بنابراین داشتن مدل واقعی خودرگی در سازه ها می تواند در تعیین ضریب اطمینان دقیق سازه ها بسیار مفید باشد. در سازه یک شناور بعلت تغییر شرایط، الگوی خوردگی و پارامترهای موثر در قسمت های متفاوت، مختلف بوده و برای بدست آوردن الگوی صحیح و تعیین پارامترهای موثر جمع آوری اطلاعات آماری ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سعی بر آن است که عوامل موثر بر خوردگی خصوصا در شناورهای فله بر شناسایی شده و مدل های پیشنهادی برای خوردگی جمع آوری و مقایسه گردند.