سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد صوفی وند – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا فاتحی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی زمانیان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

چکیده : فرآیندهای آب و هوایی بدلیل ماهیت آشوبگونگی و تصادفی که دارند دارای تغییرات ساختاری در زمانهای مختلفهستند . این تغییرات ساختاری باعث می شود مدل مناسب که برای بخشی از داده های هواشناسی بدست آمده و بکار می رود در بخشی دیگر از داده ها مناسب نباشد . مدلسازی چندگانه روشی برای در نظر گرفتن فضای تغییرات فرآیند است . در این روش مدلسازی، با در نظر گرفتن مدلهای مناسب برای توصیف فرآیند و ترکیب خروجی تمامی مدلها در پیش بینی، نتیجه بهتری حاصل می شود .