سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعیده سعیدی – کارشناس ارشد رشته آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهرکرد
روح الله فتاحی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در توسعه معیارهای هیدرولوژیک برای مناطقی که آمار و اطلاعات کافی نداشتهیا فاقد آمار هستند. مساله مهم این است که مدل های مربوطه توسعه داده شوند تا به این طریق ارقام موجود برای برآورد اطلاعات لازم در جای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. یکی از پارامترهای اساسی در پروژه های ابی، دبی می باشد. مدیریت وتصمیم گیری در شبیه سازی رفتار رودخانه ها و همچنین سامانه های هشدار سیل از وابسته ترین ساختارهار مزبور می باشد. با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی، اگرچه این مدل سازی و پیش بینی در دامنه زمان و مکان امری محال نیست، ولی از پیچیدگی های بسیاری برخوردار است. چرا که این رفتارخود تابع عوامل بسیاری ازجمله بارش، رطوبت اولیه خاک، نفوذ تبخیر، دما و غیره می باشد. در تحقیق حاضر ضمن مروری بر تحقیقات گذشته درخصوص استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی از این تکنیک در پیش بینی دبی در حوزه بهشت اباد مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته است.در این مدل سازی پس از سعی و خطا ورودی های دبی، بارش، دما، رطوبت نسبی و تبخیر و توابع فعالیت خطی، تانژانت سیگموئید، لوگ سیگموئید برای شکبه عصبی MLP به خدمت گرفته شده است. نتایج نشان دادند دبی ماه قبل و بارش دو ماه قبل ازپارامترهای اساسی به عنوان ورودی شبکه هستند. در ادامه میزان تاثیر پارامترهای مختلف ورودی در مدل شبکه عصبی مصنوعی در هر ایستگاه بررسی گردید. درکلیه زیرحوزه ها مشاهده شدحذف تبخیر باعث افزایش خطا شد.