سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل اکبرپور – دکتری عمران، استادیارگروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند
فاطمه خوشبین – کارشناس عمران سد و شبکه، دانشگاه بیرجند

چکیده:

در سالهای اخیر پیشرفتهای چشمگیری در زمینه‌های مختلف هوش مصنوعی شامل شبکه‌های عصبی مصنوعی انجام شده است و توجه زیادی به استفاده از این شبکه‌ها در پیش‌بینی و تخمین پارامترها در بسیاری از مسائل مختلف علمی و مهندسی شده است. اساس کار این شبکه‌ها بر پایه حل مساله با استفاده از وقایع اتفاق افتاده در گذشته می‌باشد. هدف این پروژه پیش‌بینی فرآیند دبی ورودی مخزن در اثر بارندگی است. این بررسی به کمک داده‌های سد سفید رود در شمال ایران در طی دوره‌ی سی ساله انجام گرفته است. ابتدا مجموعه داده‌ها به دو بخش تقسیم گردید. از ۸۰ درصد داده‌ها در بخش آموزش و ۲۰ درصد داده‌ها در بخش آزمون استفاده شده است و سپس ساختار MLP با تعریف یک لایه مخفی و تعداد دوازده نرون ورودی و انتخاب تابع سیگموئید مشخص گردید. سرانجام با در نظر گرفتن آموزش بهینه داده‌ها و بدست آوردن وزن بهینه نقاط، شبکه پرسپترون سه لایه جهت طراحی انتخاب شد. بر اساس نتایج مدل، دبی ورودی فروردین ماه ۱۳۸۶ در محدوده‌ی ۸۳۰ تا ۸۶۰ میلیون مترمکعب پیش‌بینی شده است که تفاوت زیادی با مقدار واقعی نداشت.