سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا شهابفر – پژوهشکده اقلیم شناسی، سازمان هواشناسی کشور، مشهد
علی قیامی – پژوهشکده اقلیم شناسی، سازمان هواشناسی کشور، مشهد

چکیده:

امروزه استفاده از مدلهای اقلیمی گردش عمومی به منظور پیش بینی های درازمدت متغیرهای اقلیمی نظیر دما و بارندگی، یکیاز متداولترین و پیشرفته ترین روشهای شناخته شده در سطح جهانی می باشد از آنجا که اجرای اینگونه مدلهای اقلیمی مستلزم بکارگیری تکنولوژی کامپیوتری بسیار پیشرفته و عظیم می باشد لذا این مدلها فقط در تعداد محدودی از کشورهای پیشرفته جهان نظیر انگلستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا اجرای می شوند. از آنجا که قدرت تفکیک مکانی و زمانی این مدلها بسیار بزرگ می باشد لذا برای استفاده از خروجی ازان مدلها به منظور پیش آگاهی خشکسالی بصورت پیش بینی های ماهیانه و یا حتی روزانه متغیرهای اقلیمی نظیر بارندگی و درجه حرارت بایستی خروجی های این مدلها به روشهای مختلف تبدیل مقیاس شوند دراین مقاله ابتدا نوع مدلهای اقلیمی به طور مختصر توضیح داده می شوند. سپس روشهای مختلف تبدیل مقیاس خروجی های مدلهای اقلیمی از مقیاس جهانی به مقیاس منطقه ای به همراه نمونه هایی از هرکدام ارائه خواهند شد.