سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عابدینی – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی شیمی ونفت
محمد شاهرخی – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی شیمی ونفت

چکیده:

توزیع اندازه ذرات در خواص نهایی لاتکس پلیمری تاثیر زیادی دارد واز این رو پیش بینی آن در حین فرایند پلیمریزاسیون از اهمیت خاصی برخوردار است . در این مقاله توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون امولسیونی استایرن بصورت تجرب ی و تئور ی مورد بررسی قرار گرفته است . با نوشتن معادلات دیفرانسیل حاکم بر سیستم و گسسته سازی آنها و حل همزمان معادلات دیفرانسیل وجبری، رفتار سیستم شبیه سازی گردیده و ونتایج آن با داده های تجربی بدست آمده از آزمایش مقایسه شده است . برای شبیه سازی توزیع اندازه ذرات از مدل صفر – یک استفاده شده اس ت.
برای آنالیز ، نمونه های گرفته شده رقیق شده وتوسط روش اندازه گ یری پراکندگ ی نور ی، توزیع اندازه ذرات بدست آمده است . نتایج نشان می دهد این مدل بخوبی قادر است درصد تبدیل وتوزیع اندازه ذرات را در حین فرایند پلیمریزاسیون استایرن پیش بینی نماید.