سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
علیرضا بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
داود افشاری – دانشجوی دکتری

چکیده:

هدف از این تحقیق، محاسبه دمای سطح قطعه کار حین سنگزنی خزشی به کمک روش هدایت حرارتی معکوس وتاریخچۀ دمایی و پیشبینی دمای سطح با استفاده از مدل منطق فازی است. به دلیل در دسترس نبودن و پاشش مایع خنک کار با سرعت بالا بر ناحیه برش، امکان اندازهگیری تجربی دمای سطح سنگزنی وجود ندارد. بنابراین باید از طریق اندازهگیری دما در زیر سطح سنگزنی در گامهای زمانی معین و بکارگیری روشهای محاسباتی ویژه و تلفیق آنها با مباحث انتقال حرارت، دمای سطح سنگزنی تخمین زده شود. در این تحقیق دمای زیر سطح سنگزنی حین سنگزنی خزشی قطعهکار از جنس سوپرآلیاژ پایه کبالت بوسیله سه عدد ترموکوپل به صورت تجربی اندازهگیری شد و سپس به کمک روش هدایت حرارتی معکوس و تاریخچۀ دمایی ثبت شده تجربی، دمای سطح سنگزنی محاسبه شد. در ادامه با استفاده از اطلاعات تجربی و منطق فازی مدلی برای پیشبینی دمای سطح سنگزنی ایجاد گردید. نتایج حاصل میانگین خطای حدود ۳ درصد در مقادیر پیش بینی شده توسط مدل پیشنهادی را نشان میدهد.