سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر رستم افشار – استاد گروه آب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
عباس افشار – استاد دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
نیما جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی رودخانه و سواحل، دانشگاه صنعت آب و

چکیده:

تعمیق و گسترش نقش بالادست رودخانه¬ها و مخازن سدها در کنترل کیفیت آب پایین¬دست، به موازات تحولات کمی رشد نکرده است. به¬طوری که اکثر مدلهای موجود به شبیه¬سازی کیفی مجرد رودخانه¬ها و یا مخازن پرداخته و کمتر مدلی را می¬توان یافت که توانایی شبیه¬سازی کمی- کیفی سیستم تلفیقی و ترکیبی «رودخانه- مخزن» را داشته باشد. یکی از نرم¬افزارهای پرکاربرد جهت مدلسازی کیفی و کمی سیستم رودخانه و مخزن، نرم¬افزار CE-QUAL-W2 می¬باشد.مخزن سد کرخه با ظرفیت مفید بیش از پنج میلیارد مترمکعب با مصارف آبیاری و شرب و به¬خصوص پتانسیل صدور آب به کشورهای حاشیۀ خلیج فارس، از جایگاه ویژه¬ای برخوردار است. به این منظور در این پایان¬نامه سعی شده تا ابتدا یک مدل کمی- کیفی برای سیستم رودخانه- مخزن سد کرخه توسط نرم¬افزار CE-QUAL-W2 ایجاد شود. پس از اطمینان از صحت مدل، کاربرد آن برای پیش¬بینی رفتاری سیستم رودخانه- مخزن در برابر بار آلودگی تصادفی ارائه گردید. هدف اصلی از انجام این طرح تهیۀ برنامۀ پاسخ به ورودی تصادفی آلاینده¬ها به پیکرۀ آبی و هشدار به مدیران بهره¬برداری در مورد کیفیت آب آشامیدنی است. در این تحقیق از TDS که یک پارامتر پایستار است، به¬عنوان آلایندۀ تصادفی استفاده شده است و پاسخ سیستم را به بار آلودگی تصادفی وارد شده در دو حالت مورد بررسی قرار دادیم.