سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود انصاری – کارشناس راه آهن
امین اواحدی – دکترای متالوژی
محمدعلی رضوانی – دکترای مکانیک
نیما کرباسی زاده – کارشناس مکانیک

چکیده:

نامشخص بودن زمان رسیدن چرخ به حد سایش (wear limit) و نیاز به ایجاد مجدد پروفیل (Re-profiling) امکان برنامه ریزی و مدیریت صحیح جهت بهره برداری بهینه ناوگان را مختل می سازد. در این مقاله روشی جهت تعیین مدل رفتاری سایش برای چرخهای قطار ارائه شده است. جهت مدل سازی ، واگنهای موجود در خط ۵ متروی تهران انتخاب و ضخامت هر چرخ برای مدت ۳۸ ماه اندازه گیری و ثبت شده است ونمودار ضخامت فلنج – کیلومتراژ کارکرد برای آنها ترسیم گردیده است. سپس تابع رفتار سایش هر چرخ مشخص گشته ونهایتا با استفاده از توابع بدست آمده به روش کمترین مربعات و احتساب ضریب اطمینان مناسب، مدل رفتاری سایش تعیین شده است. جهت دستیابی به موارد فوق، از نرم افزارهای EXCEL و MATLAB استفاده شده است. مهمترین کاربردهای تعیین مدل سایش، پیش بینی زمان رسیدن به حد سایش و مدیریت صحیح و بهره برداری بهینه از ناوگان درمدت زمانی که ناوگان جهت ایجاد مجدد پروفیل چرخ دار مجموعه نیست، می باشند. نرخ سایش چرخها نیز طی این فرآیند تعیین می گردد.