سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد قربانی – استادیار گروه ابیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد شهرکرد استان چه

چکیده:

هرچند روشهای مختلف آبیاری طوری طراحی می شوند که شدت پاشش آب توسط آبپاشها همواره کمتر از شدت نفوذ آب به داخل خاک باشد، ولی عده ای از پژوهشگران و کاربران مشکل رواناب را تحت شرایط مختلف آبیاری بارانی، از جمله روشهای بارانی متحرک مثل آبپاش تفنگی را گزارش کرده اند در کاربرد روش آبیاری بارانی با آبپاش تفنگی عواملی چون، حساسیت این روش، به باد که موجب عدم یکنواختی توزیع آب در سطح مزرعه می شود. درشتی قطرات آب که موجب فشردگی سطح خاک و متلاشی شدن ساختمان خاک و ایجاد سله و در نهایت کاهش شدت نفوذ پذیری خاک میشود و ناهمگنی بافت خاک مرزعه روی کاهش نفوذ پذیری خاک و افزایش رواناب اثر می گذارند. دراین تحقیق با استفاده از یک آبپاش تفنگی در سرعتهای مختلف، رواناب حاصل از سه نمونه خاک سبک، متوسط ، و سنگین با مقادیر پیش بینی شده توسط مدل اروپایی فرسایش خاک (EUROSEM) مقایسه شده اند. نتایج نشان میدهند که مدل فوق شکل هیدروگراف، حجم رواناب، اوج رواناب و زمان رسیدن به اوج را به خوبی شبیه سازی می کند. ولی در پیش بینی زمان شروع رواناب ناموفق عمل میکند. به نظر می رسد با استفاده از اطلاعات پیش بینی شده توسط مدل بتوان در تعیین حجم و تعداد سازه های حفاظت آب و خاک، به منظور جلوگیری از رواناب اقدام نمود.