سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی فرهادی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده برق
سیدمسعود تفرشی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده برق
ناصر وفادار – مرکز دیسباچینگ ملی ایران – تهران

چکیده:

در مقاله حاضر، ضمن ارائه مدلی جدید جهت پیش بینی کوتاه مدت بار الکتریکی شامل ترکیب دو شبکه عصبی کوهونن، مبانی اساسی جهت نگارش نرم افزاری برای پیش بینی روزانه بار مطرح شده است . این مدل که نسبت به عوامل محیطی نظیر درجه حرارت فعال می باشد قادر به پیش بینی کلیه روزهای سال اعم از ایام کاری هفته، تعطیلی آخر هفته ایام ماه رمضان و … باخطای کم میباشد . مدل کلی مورد استفاده در نرم افزار پیش بینی بار از ۱۰ زیرمدل برای پیش بینی روزهای هفته، روزهای تعطیل رسمی، روزهای قبل از تعطیل رسمی و روزهای پس از تعطیل رسمی تشکیل شده
است . هر یک از زیرمدلهای دهگانه با بهره گیری از دو شبکه عصبی کوهونن مبادرت به پیش بینی بار روزانه می – نماید . پیش بینی در هر یک از این زیرمدلها شامل دو مرحله آموزش و پیش بینی می باشد . نرم افزار مزبور توسط بار و درجه حرارت ایران مورد آزمایش واقع گردیده است و متوسط قدرمطلق خطای کلیه روزهای غیر خاص سالهای ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۲ به ترتیب عبارت از % ۱/۷۳ ، % ۱/۶۸ و % ۱/۵۷ می باشد .