سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا قنبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
حسین رضایی – استادیار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

خشکسالی پدیده ای است که در ایران با فراوانی وقوع نسبتا بالا حادث می شود و وقوع آن خسارت زیادی به بخش های مختلف کشاروزی، صنعتی و شهری وارد می سازد. هدف از این تحقیق بررسی و پیش بینی خشکسالی هواشناسی است که باید به صورت موردی برای هر منطقه خاص در نظر گرفته شود، چرا که شرایط خاص جوی که موجب کمبود بارش می شود از منطقه ای به منطقه دیگر تغییر می کند. در این تحقیق آمار بارش ماهانه ۳۰ ساله ایستگاه تبریز بعد از تکمیل نواقص داده ها و انجام کلیه آزمون های آماری، با سری های زمانی ARMA، MA، AR مدلسازی شده و بهترین مدل برازش شده انتخاب گردیده است. بر اساس بهترین مدل برازش یافته مقادیر بارش برای ماه های آتی پیش بینی می شود، سپس از روی مقادیر پیش بینی شده باران، خشکسالی در آینده مورد ارزیابی قرار می گیرد. از نتایج بدست آمده می توان در مدیریت منابع آب و مبارزه با خشکسالی های احتمالی در آینده استفاده نمود.