سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدباقر رهنما – کارشناس ارشد رشته تاسیسات آبیاری
غلامعباس بارانی – استادیار دانشکده تکنولوژی سیرجان و دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجتبی مرادی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به ذخیره منابع آب موجود در جهان و سهم اندک آبهای زیرزمینی بعنوان منابع آب شیرین قابل استحصال، حفظ کمی و کیفی این منبع گرانبها در حد مطلوب ضروری است. لذا بایستی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی به طور معقول انجام گرفته و از استفاده های غیر ضروری جلوگیری بعمل آید و حفظ کیفیت این آبها تا حد امکان مد نظر قرار گیرد. برای اینکه این منابع مهم سالم بمانند لازم است در صورت آلودگی بتوان منبع آلوده را به سرعت شناسایی نموده و روند گسترش آلودگی را پیش بینی و تمهیدات لازم جهت پاکسازی و جلوگیری از گسترش آن بعمل آید. پدیده های پخش و انتشار از مهمترین عوامل گسترش آلودگی در سفره های آب زیرزمینی می باشند. در پژوهش حاضر ضمن معرفی معادلات حاکم بر پدیده های فوق و حل این معادلات با استفاده از روش عددی حجم محدود و ارائه برنامه رایانه ای آن نتایج حاصل از این برنامه با نتایج حاصل از حل تحلیلی معادلات حاکم و هم چنین مثالهای ارائه شده توسط سایر محققین مورد مقایسه قرار گرفته است. مقایسه فوق الذکر نشان می دهد که کاربرد این برنامه رایانه ای قادر به پیش بینی روند گسترش آلودگی در منابع آب زیر زمینی در زمانهای مختلف می باشد. همچنین توانایی ردیابی منبع آلوده کننده را دارا می باشد.