سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اصغر اصغری مقدم – دانشیار دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز
وحید نورانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
عطااله ندیری – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز

چکیده:

تغییرات سطح آبهای زیرزمینی یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر اجرای پروزه های مهندسی می باشد. پیش بینی زمانی و مکانی سطح آبهای زیرزمینی در محدوده شهر تبریز به علت وجود پروژه های مهندسی در دست اجرا از جمله پروژه متروی شهر تبریز ضروری به نظر می رسد. به علت پیچیده و چند لایه بودن آبخوان محدوده شهر تبریز، مدلسازی ان با مدل های ریاضی کلاسیک با مشکلات فراوانی رو به رو است.در این تحقیق به عنوان روشی جدید از دو مدل سری زمانی و زمین آمار به صورت ترکیبی برای پیش بینی زمانی و مکانی تغییرات آبهای زیرزمینی در آبخوان محدوده شهر تبریز استفاده شد. به طوری که ابتدا از ساختارهای مختلف مدل سری زمانی برای پیش بینی سطح آبهای زیرزمینی در پیزومتر مرکزی استفاده گردید و بهترین ساختار شناسایی شد. سپس این ساختار برای مدلسازی پیزومترهای منتخب به کار برده شد. نتایج مدل های مذکور که عبارت بود از داده های پیش بینی ماهانه سطح آبهای زیرزمینی در پیزومترهای منتخب در بازه زمانی دو ساله، به عنوان ورودی مدل زمین آمار برای پیش بینی مکانی سطح آبهای زیرزمینی در محدوده مطالعاتی به کار گرفته شد. برای بدست آوردن مدلی با بازده بالا روشهای مختلف زمین آمار استفاده شد. در نهایت مدل به دست آمده توسط نتایج مربوط به پیزومترهای استفاده نشده در مدلسازی و در دست احداث، آزمایش شد، که نتایج قابل قبولی را ارائه داد.